asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

–          prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka piłki siatkowej (I stopień), Piłka siatkowa (II stopień); specjalizacja trenera przygotowania motorycznego (II stopień Sport);

–          znajomość języka angielskiego;

–          udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Zakładu  i Wydziału;

–          udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni;

–          przygotowanie własnych projektów naukowych;

–          publikowanie prac naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl