Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydata oczekuje się znajomości technik modelowania i symulacji komputerowej wykorzystywanych przy projektowaniu układów mechanicznych i biomechatronicznych, gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych, takich jak Mechanika ogólna i Wytrzymałość materiałów, oraz z przedmiotów specjalnościowych, m.in. Metody elementów skończonych, Modelowanie w Biomechanice, Inżynieria Rehabilitacji Ruchowej w językach polskim i angielskim, prowadzenia prac przejściowych oraz prac dyplomowych inżynierskich, opracowywania nowoczesnych materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć ze studentami w trybie stacjonarnym i zdalnym, rozwijania działalności naukowej, uczestnictwa w pracach organizacyjnych  Zakładu.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydział Mechatroniki ul. św. A.Boboli 8 02-525 Warszawa pok.121 tel. 22 2348589 dziekan.mchtr@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Edyta Łądyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.