asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki i Psychologii Kultury Fizycznej AWF Warszawa obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja. Treści zajęć obejmują zagadnienia pedagogiki, pedagogiki kultury fizycznej, pedagogiki sportu, podstaw dydaktyki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl