Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Działalność dydaktyczna i badawcza dotycząca projektowania architektonicznego, wnętrz i form przemysłowych w szczególności relacji między urbanistyką, architekturą a wzornictwem przemysłowym. Prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego, projektowania wnętrz i form przemysłowych w języku polskim i angielskim w zakresie: budynków użyteczności publicznej o małej skali, budynków mieszkaniowych, projektów architektonicznych śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej. Prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w języku polskim i angielskim. Działalność naukowa w wyżej wymienionym zakresie – badania własne oraz udział w projektach badawczych. Podejmowanie innych obowiązków wyznaczonych przez władze Wydziału lub kierownictwo Zakładu. Oczekiwania: ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego na kierunku architektura i urbanistyka; bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego, umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim; profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Pracowni Architektury Współczesnej Wnętrz i Form Przemysłowych, publikacje naukowe na temat projektowania architektonicznego i wnętrz oraz związków między nimi; znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektonicznym, dotyczących budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkaniowych, przestrzeni publicznej, wnętrz publicznych i mieszkalnych, poparta wygłoszeniem wykładów i udziałem w konferencjach międzynarodowych; doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem budynków użyteczności publicznej, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń; umiejętność pracy projektowej oraz naukowej i pracy w zespole. Doświadczenie związane z badaniami własnymi prowadzonymi w ramach jednostki akademickiej oraz udziałem w międzydyscyplinarnym programie badawczym; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z projektowania. Biegła obsługa aplikacji komputerowych: MSTeams, Moodle, Word, Exel, PowerPoint, email.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24, e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl 

Bliższych informacji udziela: dr inż. arch. Anita Orchowska za pośrednictwem: mgr inż. Elżbieta Szary, Sekretariat nr 3, elzbieta.szary@pw.edu.pl, kontakt: pokój 214, tel. 22 628 53 70/ 22 234 50 90

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Architektury11

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.arch@pw.edu.pl