asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Sinologii Wydziału

Orientalistycznego.

Liczba miejsc – jedno

Wymiar etatu

Okres zatrudnienia – od 01.10.2022 r. na czas określony

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

1.      dyplomu magistra studiów sinologicznych (lub zbliżonych),

2.      biegłej znajomości chińszczyzny, umiejętności czytania  chińskich tekstów klasycznych,

3.      zainteresowania (potwierdzone publikacjami) naukową wymianą między Chinami a Zachodem,

4.      zainteresowania historią kultury chińskiej i współczesnej kultury chińskiej,

5.       biegłej lub natywnej znajomości języka polskiego.

 

Podstawowe obowiązki

realizacja zajęć dydaktycznych w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego UW

prowadzenie badań z zakresu literaturoznawstwa sinologicznego

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie;
kopia dyplomu magistra sinologii lub równoważny;
życiorys oraz dwie fotografie;
kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
wykaz publikacji i osiągnięć naukowo-dydaktycznych;
opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 9 września 2022 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl