Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Od kandydata oczekuje się posiadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno – technicznych, w zakresie związanym z automatyką, elektroniką lub elektrotechniką lub pokrewnym.

Oczekiwana jest znajomość następujących zagadnień: podstawowe układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, język C, C++ lub Python, programowalne układy logiczne, systemy wbudowane (nie jest wymagana wszystkich podanych zagadnień lecz im więcej, tym lepiej). Zatrudniony kandydat będzie prowadzić zajęcia związane z tymi zagadnieniami w języku polskim i/-lub angielskim dlatego wymagana jest dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.  Wymagane są predyspozycje w zakresie nauczania. Zatrudniony kandydat będzie zaangażowany w działalność naukowo-badawczą prowadzoną w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych. Oczekiwana jest gotowość uczenia się i rozwijania kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Asystent (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Układów i Systemów Elektronicznych”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.02.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych, tel.: (+48) 22/234–77–17, e-mail: wojciech.zabolotny@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.