Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Od Kandydatki/ta oczekuje się znajomości zagadnień związanych z automatyką i sterowaniem, w tym automatyką przemysłową, systemami SCADA, systemami pomiarowymi i transmisją danych oraz znajomości zagadnień związanych z aparaturą kontrolno-pomiarową w tym sterownikami przemysłowymi. Stanowisko związane jest z planowaniem i realizowaniem badań naukowych w zakresie integracji oprogramowania z systemami SCADA w sektorze przedsiębiorstw sieciowych oraz publikacją ich wyników, jak również z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń  laboratoryjnych i projektów. Kandydat/ka powinien/na posiadać także umiejętność programowania w środowisku Matlab Simulink oraz obsługi systemów stosowanych w dydaktyce (MS Teams, USOS, Moodle…).

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.

Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska17

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wibhis.pw.edu.pl