asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

– prowadzenie zajęć z zakresu specjalizacji trenera przygotowania motorycznego, teorii sportu oraz teorii treningu;

– zaangażowanie w prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Zakładu, Katedry, Wydziału; – dyspozycyjność;

– prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Załączniki