asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

– prowadzenie zajęć z zakresu specjalizacji trenera przygotowania motorycznego, teorii sportu oraz teorii treningu;

– zaangażowanie w prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Zakładu, Katedry, Wydziału; – dyspozycyjność;

– prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl