Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Działalność dydaktyczna i badawcza dotycząca następujących zagadnień: 1/kreacja przestrzeni współczesnych miast i obszarów wiejskich w różnych skalach i aspektach za pomocą projektowania urbanistycznego, kompozycji urbanistycznej i projektowania architektonicznego, 2/kształtowanie indywidualnej tożsamości założeń urbanistycznych i obszarów wiejskich w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju.

Prowadzenie zajęć z projektowania urbanistycznego w języku polskim i angielskim w zakresie: elementów kompozycji urbanistycznej, zespołów mieszkaniowych, projektów architektoniczno-urbanistycznych struktur miejskich (w szczególności obszary śródmieść miast), polityki przestrzennej. Podejmowanie innych obowiązków wyznaczonych przez władze Wydziału lub kierownictwo Katedry. Oczekiwania: ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta lub tytułu równorzędnego; bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim; profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, jedna publikacja naukowa opublikowana lub przyjęta do druku; znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, dotyczących budynków i osiedli mieszkaniowych,  tożsamości i zrównoważonego rozwoju miast; doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem  architektonicznym i urbanistycznym; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych z projektowania urbanistycznego i z elementów kompozycji urbanistycznej w języku polskim; bardzo dobra umiejętność korzystania z aplikacji komputerowych służących prowadzeniu zdalnych zajęć dydaktycznych (on-line); umiejętność obsługi, administrowania i wykorzystania platform Teams i Moodle na poziomie bardzo dobrym, biegła znajomość programów komputerowych: MS Office, Photoshop, Ilustrator, Autocad, Graphisoft Archicad, duże umiejętności w zakresie rysunku odręcznego.

Wymienione   dokumenty  należy  przesłać  do Biura Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24 w wersji elektronicznej mailem (w formatach pdf lub jpg) na adres e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl

Bliższych informacji udziela: kierownik Katedry dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

Poprzez: obsługa administracyjna – Sekretariat 3, mgr inż. Elżbieta Szary,elzbieta.szary@pw.edu.pl, kontakt: pokój 214, tel. 22 628 53 70/ 22 234 50 90.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Architektury10

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.arch@pw.edu.pl