asystent (badawczo-dydaktyczny)

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane  kwalifikacje i oczekiwania:

·                tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku inżynieria środowiska lub stopnień doktora w dziedzinie nauk technicznych,

·                zainteresowania naukowe w zakresie modelowania w inżynierii środowiska,

·                doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu wentylacji i klimatyzacji,

·                znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·                dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. jedna publikacja z IF – Web of Science Core Collection),

·                aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych),

·                umiejętność pracy w zespole,

·                samodzielność i dyscyplina pracy,

·                wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,

·                osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula_gudanowska@sggw.edu.pl