asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Do zadań pracownika będzie należeć:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, przede wszystkim w języku polskim oraz angielskim,
 • współpraca w zespole naukowo-dydaktycznym,
 • współpraca przy projektach badawczo-dydaktycznych z zakresu budowy, projektowania i konstrukcji silników spalinowych, układów oczyszczania spalin oraz układów sterowania i diagnozowania silnika spalinowego, termodynamiki technicznej,
 • prowadzenie badań na stanowiskach.

Oczekiwane jest:

 • szeroka wiedza z zakresu maszyn cieplnych, budowy, projektowania i konstrukcji silników spalinowych, układów oczyszczania spalin oraz układów sterowania i diagnozowania silnika spalinowego, termodynamiki technicznej,
 • samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 • duże zaangażowanie w prace badawczo-dydaktyczne,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych lub sympozjów naukowych.

Uwagi:

Konieczne jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • profil wykształcenia wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu – silniki spalinowe;
 • znajomość dedykowanego oprogramowania 2D i 3D (np. Ansys, Catia, AutoCad, SolidWorks);
 • znajomość oprogramowania do symulacji procesu spalania w silnikach spalinowych (np. AVL  Boost, AVL Fire, Diesel-RK);
 • znajomość języka polskiego, w przypadku obcokrajowców znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1 (w tym znajomość technicznego języka polskiego);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B2, (w tym słownictwa technicznego związanego z mechaniką i elektrotechniką, termodynamiką).

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, tel. +48 22 234 8410, pokój 0.10A.

Bliższych informacji udziela: Małgorzata Szymańska (Sekretariat Instytutu) +48 22 234 8410, malgorzata.szymanska2@pw.edu.pl  

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.