Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe oraz posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny o profilu naukowym związanym ze specjalnością naukową Zakładu Grafiki Komputerowej. Od kandydata wymaga się bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego oraz znajomości teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w zakresie grafiki komputerowej oraz cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych, potwierdzone uczestnictwem w co najmniej jednym projekcie badawczym lub badawczo rozwojowym oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, a także umiejętność prowadzenia prac inżynierskich.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22/234 74 32

Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22/234 1381

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych59

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.skalska2@pw.edu.pl