Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Od kandydatów wymagane jest:

1)      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika;

2)        bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

3)   profil naukowy związany ze specjalnością naukową Zakładu, tj. racjonalnym użytkowaniem energii w zakresie: elektroniki, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki;

4)        znajomość zagadnień związanych z elektrotechniką, elektroniką i techniką mikroprocesorową;

5)        znajomość zagadnień związanych z metodą analizy, modelowania i symulacji układów elektrycznych i elektronicznych w zastosowaniach elektromechanicznych i elektroenergetycznych;

6)         umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;

7)        gotowość i umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz prezentowania ich wyników naukowych w formie publikacji;

8)        umiejętność prowadzenia prac związanych z rozbudową i użytkowaniem laboratoriów elektronicznych i techniki mikroprocesorowej;

9)        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Mechaniczny-Energetyki-i-Lotnictwa26