Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 3600 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-10/2022 – konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl