asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane jest:

  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego z zakresu inżynierii mechanicznej, fizyki, matematyki lub informatyki (lub dziedzin pokrewnych);
  2. biegła znajomość języków: polskiego i angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach;
  3. posiadania autorskich lub współautorskich publikacji w zakresie Mechaniki Płynów, Aerodynamiki, Metod Obliczeniowych lub w obszarach pokrewnych;
  4. uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych lub w pracach badawczych zlecanych przez podmioty zewnętrzne;
  5. dobrze zdefiniowany obszar kompetencji naukowych;
  6. doświadczenie dydaktyczne;
  7. umiejętność programowania;
  8. doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów w zakresie Mechaniki Płynów i Aerodynamiki.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.06.2022r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: prof. Jacek Szumbarski (tel.: 22 235 7509, e-mail: jasz@meil.pw.edu.pl).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.