asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Gotowość do prowadzenia badań naukowych, oraz zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz angielskim) w zakresie zagadnień związanych z profilem kształcenia Zakładu jak: projektowanie i eksploatacja układów wysokonapięciowych, pomiary wysokonapięciowe i wielkoprądowe, obsługa programów do projektowania inżynierskiego (AutoCAD, Fusion, itp.) oraz oprogramowania do symulacji obwodowych i polowych (Matlab Simulink, Ansys). Zamiłowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, ul. Koszykowa 75, 00-660 Warszawa, pok. 216, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej, prof. Stanisław Wincenciak, stanislaw.wincenciak@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.