asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Zatrudnienie dotyczy adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Wychowania Fizycznego w ramach umowy o pracę na czas określony od 01.09.2022 r. do 30.09.2023 r. z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony w przypadku prawidłowego wypełniania obowiązków.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należało będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, prowadzenie zaliczeń i egzaminów, konsultacji dla studentów, realizacja badań naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych oraz uczestnictwo w pracach organizacyjnych w Uczelni.