Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nauczania Ruchu

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego
niepełnosprawnych (w ujęciu teoretycznym i praktycznym),
– prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,
– prowadzenie zajęć w języku angielskim,
– zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni,
dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub
dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wr@awf.edu.pl