Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Podstaw Fizjoterapii

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

– prowadzenie ćwiczeń i wykładów z kinezyterapii, metod specjalnych fizjoterapii, terapii manualnej;
– prowadzenie zajęć w języku angielskim;
– zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni, dyspozycyjność; udział w  przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub dydaktycznych;
– prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej umożliwiającej publikowanie prac zgodne z wymogami dla stanowiska.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.awf.edu.pl.