Asystent Badawczo-techniczny

Instytut Nauk Humanistycznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Nazwa projektu: 

Dealing with a resurgent China (DWARC)

Opis: 

DWARC (Dealing with a resurgent China) to 3-letni projekt badawczy grupy 9 prestiżowych think tanków i uczelni z 7 państw unijnych, w ramach programu Horizon Europe. W projekcie DWARC, Uniwersytet SWPS jest odpowiedzialny za badania sektora kultury w Pakiecie Roboczym 2 – Społeczeństwo i kultura. Głównym celem badań chińskiego sektora kultury oraz najnowszych chińskich wytworów literackich, teatralnych, filmowych i wizualnych jest próba określenia różnic pomiędzy dyskursem oficjalnym, a głosami artystek i artystów oraz opisanie ważnych tropów i tematów społecznych, które mogą nie być włączane do dyskursu oficjalnego.

Asystent badawczo-techniczny

Instytut Nauk Humanistycznych
Warszawa

Zadania:

 • Aktywny udział w zbieraniu danych – chiński sektor kultury, chińska polityka kulturalna
 • Analiza i interpretacja zebranych danych – analiza dokumentów i danych o chińskich przemysłach kultury
 • Udział w przygotowaniu raportów rozpowszechnienia  pakietu roboczego 2: “Społeczeństwo i kultura” (WP2), w tym publikacji naukowych i briefów politycznych
 • Udział w produkcji webinarów, podcastów oraz działaniach w mediach społecznościowych popularyzujących wyniki badań w ramach pakietu roboczego 2
 • Udział w spotkaniach członków pakietu roboczego 2 oraz konsorcjum projektowego tak, gdzie będzie to konieczne: osobiście i online.
   

Wymagania:

 • Stopień magistra zdobyty w polskiej lub zagranicznej uczelni w dziedzinie nauk humanistycznych, dodatkowe wykształcenie w obszarze zarządzania kulturą lub przemysłów kultury
 • Publikacje poświęcone rynkowi kultury i jego analizom, szczególnie rynkowi muzycznemu
 • Bardzo dobra orientacja w zagadnieniach współczesnych rynków kultury w Polsce i za granicą, w szczególności rynku muzycznego
 • Doświadczenie praktyczne pracy menedżerskiej w sektorze kultury, znajomość uwarunkowań funkcjonowania artystów na rynku kultury
 • Minimum roczne doświadczenie w realizacji badań naukowych
 • Przygotowanie do asystowania w prowadzeniu badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • Umiejętność opracowywania wyników badań i pisania raportów.
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • Płynna znajomość języka polskiego
   

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w wymiarze 0,25 etatu na okres 12 miesięcy (11.2022 – 10.2023)
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości  1000 – 1300 zł brutto;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

 

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 30% oceny końcowej
 • Kompetencje naukowo-eksperckie- 40% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym  – 30% oceny końcowej
   

Termin nadsyłania aplikacji: 7.10.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.10.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2022

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające w szczególności:
  •  informacje o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych
  • opis umiejętności i kompetencji do realizacji zadań projektowych
 • skan dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów II stopnia

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Marcin Jacoby, profesor Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • dr hab.  Mirosław Filiciak, profesor Uniwersytetu SWPS – Członek komisji;
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk – Członkini komisji;
 • Natalia Bińkowska – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji.
   

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Link do Regulaminu 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl