asystent dydaktyczny

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

–          prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach:  Wychowanie Fizyczne; Sport  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka koszykówki (I stopień), Koszykówka  (II stopień);

–          znajomość języka angielskiego;

–          udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Zakładu i Wydziału;

–          udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni;

–          przygotowanie własnych projektów naukowych;

–          publikowanie prac naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl