asystent dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

–          prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedmiotów: antropologia, antropologia kultury fizycznej, warsztaty antropologiczne, diagnostyka rozwoju fizycznego;

–          gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;

–          udział w sprawach administracyjnych  i organizacyjnych Katedry i Wydziału;

–          udział w badaniach naukowych  prowadzonych w Katedrze i Szkołach Naukowych;

–          przygotowanie własnych  projektów naukowych;

–          publikowanie prac naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl