asystent dydaktyczny

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Kandydat lub kandydatka powinien być absolwentem studiów magisterski z matematyki lub kierunków pokrewnych. Oczekuje się, że będzie gotowy prowadzić różnorodne zajęcia (wykłady, ćwiczenia, projekty) z zakresu różnych działów matematyki na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej w wymiarze określonym przez Uczelnię. Dodatkową zaletą będzie gotowość włączenia się w prowadzenie badań naukowych z zakresu kombinatoryki.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki, pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. (22) 621-93-12. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.06.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Matematyki-i-Nauk-Informacyjnych20

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@mini.pw.edu.pl