Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Asystent będzie zaangażowany w prace badawcze Zakładu, realizację projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, w których stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy bioinformatyczne, metaheurystyki. Dodatkowo asystent będzie zaangażowany w zadania dydaktyczne, związane z prowadzeniem przedmiotów dla studentów kierunku Informatyka.                     

Od kandydatów wymagane jest:

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dziedzinie informatyka;
znajomość języka polskiego i angielskiego;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Sztucznej Inteligencji;
znajomość praktycznych metod wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem metodyk Agile, w szczególności w języku C++ i Python, znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, tworzenia warstwy prezentacji w przeglądarce www, stosowanie repozytorium kodu źródłowego, używanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, kontenerów, znajomość systemu operacyjnego Linux i Windows, znajomość platformy OpenStack;
umiejętność prowadzenia prac inżynierskich;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.