Asystent w gr. pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wojskowa Akademia Techniczna poszukuje kandydata do objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej, którego powinno cechować doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz naukowej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny inżynieria mechaniczna. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne)
z zakresu ogólnie pojętej inżynierii mechanicznej przy wykorzystaniu programów do modelowania CAD i obliczeń numerycznych CAE. Szczegóły zawiera załącznik.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.wim@wat.edu.pl