Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane są:

–        Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku mechanicznym.

–        Biegła znajomość języka polskiego.

–        Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2).

–        Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych, zajęć laboratoryjnych oraz projektowych z przedmiotów analizy numerycznej: (metoda elementów skończonych, analiza sztywnościowo – wytrzymałościowa konstrukcji maszyn), technologii i budowy maszyn (metrologia i zamienność, technologia budowy maszyn, recykling). Gotowość do podjęcia zajęć wykładowych w języku polskim i angielskim.

–        Doświadczenie praktyczne w realizacji prac projektowych na rzecz podmiotów przemysłowych i projektów badawczo – rozwojowych: NCN lub/i NCBiR lub/i EU.

–        Znajomość zasad, wymogów i regulacji prawnych dotyczących przygotowywania wniosków o projekty badawcze kierowanych do NCN, NCBiR lub/i EU.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 1.5, tel. (22) 234-8286.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni (Piotr.zach@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych19

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.simr@pw.edu.pl