Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mikrobiologii, biologii i biotechnologii środowiska jak i biologii molekularnej. Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługiwania chromatografu gazowego oraz chromatografu cieczowego.  

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.

Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.12.2021r.       .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska18

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@pw.edu.pl