asystent (w grupie badawczo-dydaktycznej)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

TEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem narzędzi CAD do projektowania obwodów drukowanych. Podstawowymi wymaganiami w tym zakresie jest znajomość i doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych w oprogramowaniu Altium oraz PADS. Od Kandydata oczekuje się rozwoju prowadzonej w zakładzie działalności dydaktycznej w zakresie projektowania obwodów drukowanych (w kierunku analizy integralności sygnałów, analizy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne), półprzewodnikowych przyrządów mocy.

TEMATYKA BADAWCZA:

Tematyka prowadzonych prac dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem przyrządów półprzewodnikowych z szeroką przerw ą energetyczną (głównie węglik krzemu oraz azotek galu) w konstrukcji nowoczesnych układów przekształtnikowych, sterowania układami przekształtnikowymi, kondycjonowania sygnałów fotodetektorów. Uzyskane wyniki badań będą szeroko prezentowane na konferencjach naukowych oraz w publikacjach o zasięgu międzynarodowym, co daje realne możliwości rozpoczęcia studiów doktoranckich.

OCZEKIWANIA:

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika. Ponadto wymagane są:

  • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego,
  • wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych potwierdzone współpracą z otoczeniem przemysłowym,
  • doświadczenie w projektowaniu układów sterowania dla przekształtników energoelektronicznych potwierdzone współpracą z otoczeniem przemysłowym,
  • znajomość zagadnień związanych z aplikacją przyrządów półprzewodnikowych w technologii SiC oraz GaN w zaawansowanych przekształtnikach energoelektronicznych,
  • znajomość zagadnień związanych z charakteryzacją elektryczną półprzewodnikowych przyrządów mocy oraz fotodetektorów,
  • wysoki poziom naukowy przygotowywanych raportów, sprawozdań, publikacji i komunikatów konferencyjnych,
  • kreatywność i aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu nowych projektów badawczych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Gmach im. J. Groszkowskiego, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 159, tel. 22-234-5359.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mariusz Sochacki, mariusz.sochacki@pw.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.