asystent (w grupie badawczo-dydaktycznej)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kandydat powinien posiadać stopień magistra inżyniera
w zakresie elektroniki lub pokrewnych. Ponadto wymagane są znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, montażem i oprogramowaniem układów i systemów elektronicznych oraz optoelektronicznych na płytkach drukowanych oraz urządzeń pomiarowych i systemów wbudowanych, znajomość metod charakteryzacji elektrycznej
i optycznej materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych, umiejętność pracy
w zespole, uczestnictwo w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz doświadczenie
w przygotowywaniu publikacji naukowych i komunikatów konferencyjnych. Kandydat musi biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze specjalnością Zakładu.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Gmach im. J. Groszkowskiego, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 159, tel. (+48) 22-234-5359.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pokój nr 232A, e-mail: robert.mroczynski@pw.edu.pl, tel.: (+48) 22-234-6065.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.