asystent (w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych)

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport
  • Profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych 
  • Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w przedmiotach: Mosty Stalowe, Mosty Betonowe, Podstawy Mostownictwa, Komputerowe Wspomaganie Projektowania Mostów;
  • Doświadczenie w projektowaniu i budowie mostów,
  • Bardzo dobra znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie i wykonawstwo mostów, w szczególności biegłość w modelowaniu konstrukcji mostowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Dróg i Mostów, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, tel.: 22 825 35 72
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 05.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Maria Szymańska, specjalista ds. administracyjnych IDiM (e-mail: sekretariat.idim.WIL@pw.edu.pl)

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.