Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się posiadania szerokiej wiedzy z zakresu technologii obróbki plastycznej lub inżynierii materiałowej z gotowością do poszerzenia wiedzy o zakres obróbki plastycznej, mikroobróbki plastycznej i mikrotechnologii w ogólności. Powinien mieć gotowość  do prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych z obszarów związanych z inżynierią materiałową, mikroobróbką plastyczną, niekonwencjonalnymi metodami wspomagania procesów i mikrotechnologiami w ogólności. Wymagana jest znajomość nowoczesnych metod i narzędzi oceny właściwości obiektów: mechanicznych, strukturalnych i innych. Kandydat  powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, dążenia do stałego pogłębiania wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej i obróbki plastycznej, prowadzenia badań, analizy wyników i przedstawiania ich w postaci publikacji naukowych i na konferencjach naukowych. Powinien być otwarty na poszerzanie wiedzy w obszarze wykorzystania oprogramowania umożliwiającego modelowanie i projektowanie procesów wytwarzania. Powinien być zdecydowany na budowanie swojej kariery w środowisku akademickim poprzez osiąganie kolejnych stopni naukowych i funkcji akademickich. Wskazana jest gotowość do czasowego przebywania za granicą w obrębie wymiany naukowej i realizacji projektów międzynarodowych.

Dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 17.11.2022 r. do dnia 17.12.2022 r. w Instytucie Technik Wytwarzania, pok. 21, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, nr tel.: 22 849- 97- 97
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.11.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu, dr inż. Robert Cacko.