asystent z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Proponowane stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące wykorzystania metod nieliniowych w badaniach procesów fizjologii człowieka, zwłaszcza w zastosowaniu do zmienności rytmu serca. Oparte one będą zwłaszcza na zastosowaniu metod nieliniowych, w tym entropii nieaddytywnych. Ważnym aspektem będzie zastosowanie metod umożliwiających badanie wielowymiarowych szeregów czasowych prowadzących do oceny sprzężeń pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci fizjologicznej człowieka. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym wykłady, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych.

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki statystycznej oraz fizyki komputerowej. Wymagana jest znajomość metod entropowych do badania układów nieliniowych i interpretacji ich wyników oraz umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu. Kandydat powinien także mieć doświadczenie oraz umiejętności pracy z surowymi sygnałami fizjologicznymi,  które należy poddać wstępnej obróbce.

Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.30.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.