Badacz w projekcie

Instytut Nauk Humanistycznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Nazwa projektu: 

Dealing with a resurgent China (DWARC)

Opis: DWARC (Dealing with a resurgent China) to 3-letni projekt badawczy grupy 9 prestiżowych think tanków i uczelni z 7 państw unijnych, w ramach programu Horizon Europe. W projekcie DWARC, Uniwersytet SWPS jest odpowiedzialny za badania sektora kultury w Pakiecie Roboczym 2 – Społeczeństwo i kultura. Głównym celem badań chińskiego sektora kultury oraz najnowszych chińskich wytworów literackich, teatralnych, filmowych i wizualnych jest próba określenia różnic pomiędzy dyskursem oficjalnym, a głosami artystek i artystów oraz opisanie ważnych tropów i tematów społecznych, które mogą nie być włączane do dyskursu oficjalnego.

 

Badacz w projekcie

Instytut Nauk Humanistycznych
Warszawa

Liczba stanowisk: 2

Zadania:

 • Aktywny udział w zbieraniu danych – chińskie produkcje kulturalne
 • Analiza i interpretacja zebranych danych – analiza dyskursu/analiza tropów i tematów w produkcjach kulturalnych
 • Udział w przygotowaniu raportów rozpowszechnienia wyników uzyskanych w ramach pakietu roboczego 2: “Społeczeństwo i kultura”, w tym publikacji naukowych i briefów politycznych
 • Udział w produkcji webinarów, podcastów oraz działaniach w mediach społecznościowych popularyzujących wyniki badań w ramach pakietu roboczego 2
 • Udział w spotkaniach członków pakietu roboczego 2 oraz konsorcjum projektowego tak, gdzie będzie to konieczne: osobiście i online.

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora uzyskany w polskiej lub zagranicznej uczelni w dziedzinie: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia sztuki, filmoznawstwo, sinologia, studia azjatyckie lub pokrewne
 • Wysokie kompetencje w jednym z obszarów wiedzy o współczesnych Chinach: film, sztuki wizualne, sztuki sceniczne.
 • Płynna znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2. 
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.
 • Dobra orientacja w problematyce kulturalnej i społecznej Chin współczesnych. 
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych 

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu na okres 18 miesięcy;
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości  3800-4200 zł brutto;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe: publikacje poświęcone Chinom w aspekcie kulturalnym i społecznym w wysokopunktowanych periodykach naukowych oraz w publikacjach książkowych; udział w badaniach naukowych poświęconym Chinom; udział w ważnych, międzynarodowych konferencjach naukowych – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje naukowo-eksperckie: Płynna znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2. Dobra orientacja w problematyce kulturalnej i społecznej Chin współczesnych. Wysokie kompetencje w jednym z obszarów wiedzy o współczesnych Chinach: film, sztuki wizualne, sztuki sceniczne – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym: przygotowanie do asystowania w prowadzeniu badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, umiejętność opracowywania wyników badań i pisania raportów, udokumentowane doświadczenie eksperckie – 20% oceny końcowej
   

Termin nadsyłania aplikacji: 7.10.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.10.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2022

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające w szczególności:
  • informacje o prowadzonych badaniach i publikacjach;
  • listę nagród za osiągnięcia naukowe;
  • opis umiejętności i kompetencji do realizacji zadań projektowych
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Marcin Jacoby, profesor Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • dr hab.  Mirosław Filiciak, profesor Uniwersytetu SWPS – Członek komisji;
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk – Członkini komisji;
 • Natalia Bińkowska – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Link do Regulaminu 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.