badacz wizytujący/profesor wizytujący

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Stanowisko badacza wizytującego (stanowisko typu post-doc, grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 16 „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski.
Liczba stanowisk: 2
Osoby zatrudnione będą prowadziły badania w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mchmielewski@chem.uw.edu.pl