Dyrektor

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Zgłoszenia prosimy składać w Biurze Spraw Pracowniczych UW: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego – pok. nr 7, parter, w godz. 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dyrektor BUW” do dnia  14.06.2023 r.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące konkursu, znajdują się w załączonym pliku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.sowinska@adm.uw.edu.pl