nauczyciel akademicki

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Freelance
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce, które kształcą od ponad 26 lat. To najczęściej wybierane uczelnie niepubliczne w Polsce według danych MEiN na rok akademicki 2021/2022.

WSB w Warszawie kształci studentów, którym oferuje zróżnicowaną i bogatą ofertę edukacyjną. To miejsce pracy dla pracowników dydaktycznych, którzy tworzą inspirujące środowisko do samorealizacji i rozwoju. Uczelnia rozwija się intensywnie i prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska nauczycieli akademickich w dyscyplinach: nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, ekonomii i finansów, informatyki.

Nauczyciel akademicki

Nasze oczekiwania :

·       stopień doktora w jednej z wybranych dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologii, ekonomii i finansów, informatyki,

·       doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami różnych poziomów nauczania,

·       zaangażowanie w nauczanie studentów, gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych,

·       umiejętność skutecznego nauczania zdalnego i lubienie nowych technologii,

·       gotowość do angażowania się w dydaktyczne projekty rozwojowe Uczelni,

·       doświadczenie pozaakademickie w pracy zawodowej.

Przy ocenie kandydata będziemy brać pod uwagę:

·       doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne,

·       doświadczenie w wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu,

·       doświadczenie pozaakademickie w pracy zawodowej,

·       postawę i motywację do pracy dydaktycznej,

·       dorobek naukowy w określonej dziedzinie będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV wraz z listą przedmiotów, w których prowadzeniu kandydat ma doświadczenie.

Oferujemy:

·       Stabilną i dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę na Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku i intensywnie rozwijającej się.

·       Przyjazną i partycypacyjną kulturę organizacyjną oraz pracę z profesjonalnym zespołem organizującym dydaktykę.

·       Pracę w dużej organizacji i możliwość angażowania się w projekty organizacyjne oraz społeczne.

·       Rozwój warsztatu dydaktycznego oraz możliwość korzystania z dobrych praktyk grupy Uczelni WSB i włączenia się w inspirującą społeczność Uczelni.

·       Możliwość rozwoju naukowego.

·       Atrakcyjny system wynagradzania.

 

Osoby zainteresowane pracą w WSB w Warszawie na stanowisku Nauczyciela Akademickiego prosimy o przesłanie CV do 30.06.2022 r.

na adres:

https://wsb-warszawa.elevato.net/pl/nauczyciel-akademicki,ja,84

W temacie maila prosimy o podanie numeru referencyjnego oferty: NA/W/05/22.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.cyran@wsb.warszawa.pl