Instruktor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 - 5500 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni magistra wychowania fizycznego po Akademii Wychowania Fizycznego, na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy, w wymiarze pełnego etatu, do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z udokumentowanych uprawnień instruktorskich lub trenerskich w konkretnej dyscyplinie sportu.

Nasze wymagania

 •  ukończone studia wyższe - Akademia Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne

Mile widziane

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych uczelniach wyższych lub w szkołach średnich, gimnazjach, szkołach podstawowych;
 • posiadanie uprawnień trenerskich z zakresu piłki siatkowej, tenisa stołowego, aerobiku, jogi oraz pilatesu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu Wychowania Fizycznego
 • prowadzenie dokumentacji zajęć dydaktycznych
 • inne obowiązki zlecone przez kierownika SWFiS SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
 • życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 • odpis dyplomu (kserokopia)
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, potwierdzenia dorobku);
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Załączniki