Kierownik-Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademi

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

 w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 55/2023

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wum.edu.pl.