Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 24/2022