Kierownik – nauczyciel akademicki

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 12/2022

Załączniki