Kierownik – nauczyciel akademicki

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 12/2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.kierownicy@wum.edu.pl