lektor języka angielskiego

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Zatrudnienie dotyczy lektora/-ki języka angielskiego w ramach umowy o pracę od dnia 01.09.2023 r. Do obowiązków zatrudnionej osoby należało będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ze studentami Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa kierunku sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja, prowadzenie zaliczeń i egzaminów językowych, konsultacji dla studentów oraz uczestnictwo w pracach organizacyjnych w Uczelni. Roczne pensum dydaktyczne wynosi 540 godzin.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl