Lektor języka angielskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4000PLN
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które  spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r. ponadto kandydat winieni posiadać:

· dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;

· doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  z języka angielskiego w szkole średniej lub w uczelni wyższej;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elzbieta.twardowska@wat.edu.pl