Nauczyciel akademicki na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji

Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka

Poszukujemy pracownika dydaktycznego do prowadzenia zajęć (wykładów i ćwiczeń):

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu m.in.: programowania, baz danych, bezpieczeństwa cybernetycznego, sieci komputerowych, produkcji gier, technologii internetowych, sztucznej inteligencji.
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe;
 • organizacja procesu dydaktycznego.

Umiejętności i kwalifikacje:

 • posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra/posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego lub równorzędnego uzyskanego na kierunku: Informatyka;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie dyscypliny: informatyka;
 • posiadanie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w programie kształcenia: Informatyka;
 • posiadanie biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć w tym języku.

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl do dnia 20.07.2022r.

 • podanie do JM Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego/stopnia  naukowego lub równorzędnego;
 • dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny;
 • oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na vistula.hr.cv@vistula.edu.pl