Post-doc

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

ActEU: Towards a new era of representative democracy – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

ActEU (Towards a new era of representative democracy – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization) to 3-letni projekt badawczy realizowany przez prestiżowe uczelnie i fundacje z 10 państw unijnych, w ramach programu Komisji Europejskie – Horizon Europe. Celem projektu jest analiza zaufania obywateli do instytucji politycznych oraz zapewnienie narzędzia umożliwiające aktywizację młodych obywateli. W projekcie ActEU Uniwersytet SWPS jest odpowiedzialny za gromadzenie danych o zaufaniu i partycypacji politycznej oraz za ich analizę.

 

Post-doc

Warszawa

Instytut Nauk Społecznych

 

Zadania:

 • Współorganizacja pracy przewidzianej do wykonania w Uniwersytecie SWPS w ramach projektu ActEU;
 • Udział w spotkaniach członków zespołu roboczego oraz konsorcjum projektowego ActEU (osobiście i online);
 • Przegląd literatury przedmiotu i udział w konceptualizacji działań/badań w ramach Pakietu Pracy 2 i Pakietu Pracy 3;
 • Współplanowanie i współprzygotowanie raportu pt. “Report on the general dynamics of trust based on secondary data analysis”;
 • Współplanowanie i współprzygotowanie raportu pt. “Report on voting behavior in Europe”;
 • Współplanowanie i współprzygotowanie zbioru danych pt. “An integrated open dataset with micro and macro-level indicators and determinants of trust”;
 • Przygotowanie raportów rozpowszechniających wyniki uzyskane w ramach projektu, w tym publikacji naukowych, prezentacji konferencyjnych i tekstów popularyzujących naukę.

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych (nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, ekonomia, psychologia), lub znaczne zaawansowanie (min. 90%) w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych (nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, ekonomia, psychologia);
 • Zainteresowania badawcze w obszarach: współczesne demokracje parlamentarne, zachowania wyborcze, zaufanie, procesy ‘democratic backsliding’;
 • Dorobek naukowy związany z obszarem tematycznym projektu (badania nad społeczeństwem i polityką, nad zaufaniem, zachowaniami politycznymi, wyborami), udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, udziałem w realizacji projektów badawczych;
 • Umiejętność efektywnej pracy samodzielnej i grupowej, sumiennośc i terminowość;
 • Wiedza teoretyczna i metodologiczna w zakresie badań społecznych;
 • Doświadczenie w realizacji badań danych zastanych (desk research);
 • Kompetencje statystyczne i analityczne, znajomość pakietów statystycznych stosowanych w naukach społecznych, gotowość do uczenia się obsługi nowego oprogramowania;
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną współpracę z międzynarodowym zespołem, przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku, udokumentowana wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie;
 • Płynna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres 24 miesięcy w wymiarze 0,75 etatu;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu

Wymagane dokumenty:

 • CV obejmujące:
  informacje o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych;
  opis umiejętności i kompetencji odpowiadających na potrzeby Projektu;
 • Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora. 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a607f1382b1b45f187c6dc6ce1b71aa1

Termin nadsyłania aplikacji: 11 czerwca 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2023

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2023 

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 40% oceny końcowej;
 • Kompetencje naukowo-eksperckie – 40% oceny końcowej;
 • Kompetencje do realizacji projektów- 20% oceny końcowej.

 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • dr Marta Żerkowska-Balas – Członkini Komisji;
 • Joanna Buczyńska – Przedstawicielka działu personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Link do REGULAMINU https://swps.pl/images/DOKUMENTY/Regulamin_konkursu_na_stanowiska_badawcze_i_badawczo-techniczne_2022.pdf

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.