Post-doc (adjunct)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie
pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum
Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Katenany jako nowe narzędzia do stereoselektywnej katalizy

Kierownik projektu: Dr hab. Bartosz Trzaskowski

Nr konkursu: CeNT-51-2021

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/1241/datafile/pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl