profesor

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

·         spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 116 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami)

·         posiada tytuł profesora

·         wykazuje się doświadczeniem w pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia przedmiotów: Dyrygentura/Dyrygowanie, Emisja głosu, Metodyka zbiorowej emisji głosu, Zbiorowa emisja głosu

·         wykazuje się osiągnięciami i dużym dorobkiem artystycznym

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl