PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

PROFESORA lub PROFESORA UCZELNI na kierunku IBERYSTYKA

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa iberyjskiego;
– znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni;
– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
– znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa iberyjskiego;
– komunikatywna znajomość języka angielskiego;
– gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo;
– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;
– umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;
– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;
– wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

Oferujemy:

– umowę o pracę;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie uczelni w centrum Warszawy;
– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
– możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.

 Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2021

 W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na kierunku iberystyka.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.krowicka@vizja.pl