PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA lub PROFESORA UCZELNI na Wydziale Nauk o Zdrowiu   Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata: – stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych lub dyscyplinie pokrewnej (np. biologia, technologia żywności i żywienia); – znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni; – wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia; – znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych, w tym w czasopismach z listy JCR; – komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim; – gotowość do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu; – gotowość prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: dietetyka, kosmetologia, farmacja, zielarstwo; – entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej; – umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej; – gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.   Lista wymaganych dokumentów: – curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego (wskazanie, jakich przedmiotów, na jakich kierunkach studiów i w jakich uczelniach kandydat/ka nauczał/-a) i organizacyjnego – wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.) – syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat; – kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra; – deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.   Oferujemy: – umowę o pracę; – dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy; – pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy; – możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego; – wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań; – możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora; – wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach; – wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.  Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.  Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2022

 

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@vizja.pl