PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA lub PROFESORA UCZELNI w dyscyplinie psychologia

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·       stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie psychologia;

·       tytuł zawodowy magistra psychologii lub w innej dyscyplinie pokrewnej;

·       znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni;

·       wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

·       znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w czasopismach z listy JCR;

·       komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim;

·       gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny psychologia;

·       entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

·       umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;

·       gotowość do rozpoczęcia pracy od marca lub października 2023 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

·       curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

·       wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.);

·       syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

·       kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra;

·       deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

·       umowę o pracę;

·       dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·       pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

·       możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;

·       wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

·       możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;

·       wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;

·       wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na kierunku psychologia.”