PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA lub PROFESORA UCZELNI na kierunku filologia angielska

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:
• stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie filologicznej;
• tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub kierunku pokrewnego;
• znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni;
• wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
• znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w czasopismach z listy JCR;
• gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo;
• entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;
• umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;
• gotowość do rozpoczęcia pracy od marca lub października 2023 roku.

Lista wymaganych dokumentów:
• curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;
• wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.);
• syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
• kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra;
• deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
• pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
• możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;
• wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
• możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;
• wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;
• wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na kierunku filologia angielska.”

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@vizja.pl